De wereld

De les kunnen de leerlingen alleen of in tweetallen maken. Print het werkblad uit en open de wereld pagina op de computer.

Dan kunnen de leerlingen de pagina bekijken en lezen. Hierna vullen ze het werkblad in.

Door deze activiteit ontwikkelen de leerlingen een basiskennis over de wereld, de continenten, Nederland en de wereldbevolking.

 

Het werkblad

De werelpagina

 

   Terug