Les over kleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Voorbereiding:

Midden in de kring staat een tafel met daarop een kom water. Ook liggen er strookjes die van een witte koffiefilter zijn geknipt. Het aantal strookjes is gelijk aan het aantal kinderen. Daarnaast staat een grote bak met viltstiften. Zorg voor zoveel mogelijk verschillende kleuren.

Inleiding:

Begin deze les met een simpel vraag spelletje. Je begint zelf met het noemen van een kleur. Hierna noem je een naam. het kind wat genoemd wordt noemt nu iets op wat die kleur heeft. Dan noemt hij zelf een kleur en daarna weer een naam. Zo komt iedereen aan de beurt.

Kern:

Laat nu alle kinderen om de beurt een viltstift uit de bak en een strookje koffie filter pakken. Op de filter zet iedereen een stip met de stift. Doe dit even voor en laat zien dat de stip aan de onderkant gezet moet worden. Ieder kind moet zelf onthouden welke kleur het heeft gekozen. laat nu steeds groepjes naar de kom water gaan. De kinderen hangen voorzichtig de onderkant van de filter in het water. De stip mag niet in het water hangen, je kunt dus beter een klein laagje water in de kom gieten. Het water zuigt zich omhoog in de  filter. Langzaam wordt de stip een grote vlek waar soms veel kleuren in te zien zijn. Wanneer de kinderen klaar zijn begint de volgende groep.

Afsluiting:

Wanneer alle kinderen geweest zijn laat iedereen om de beurt zien wat er gebeurt is met zijn of haar filter. Laat de kinderen vertellen wat de begin kleur was en welke kleuren er nu te voorschijn zijn gekomen. Laat de kinderen hun strookje op een vel plakken en laat ze de kleur ernaast schrijven of stempelen. Je kunt van te voren een vel maken met daarop onder elkaar allemaal stippen, naast de stippen staat dan welke kleur het is in letters. Zo kunnen de kinderen hun eigen kleur opzoeken en na schrijven/stempelen.