Licht en kleuren les

In deze les komen kinderen doormiddel van een proefjes circuit, tot de ontdekking dat: 

Voorbereiding:

Inleiding:

Je houdt een vraaggesprek met de kinderen. Maak een woordveld op het bord rond het woord regenboog.

Kern:

Je vertelt dat je het over licht en kleur gaan hebben. Dat de leerlingen zelf aan de slag gaan om te onderzoeken wat licht nou eigenlijk is. Je legt uit dat we dit gaan doen in een circuit vorm en aan de hand van werkbladen

De kinderen gaan zelfstandig in groepjes van 5 kinderen de volgende proefjes doen:

Druk hier voor extra informatie over de proefjes.

Afsluiting:

Je  bespreekt de bevindingen van de kinderen.  Gebruik hierbij de extra informatie zodat je alles kunt verduidelijken.

De kinderen krijgen allen een blad waar vragen op staan. Deze beantwoorden ze. Als controle houd je een quiz: je leest de vragen voor. Een kind krijgt steeds de beurt om het antwoord te geven.

Deze les werd aangeboden door Carina.

Terug