Het vogelspel

Geschikt voor groep 4/5/6

Het spel:

Het vogelspel bestaat uit quizvragen en uit pictionary opdrachten. Het wordt gespeeld door een paar teams (dit ligt aan de grote van de groep). Bij de quizvragen spelen alle teams mee. Bij het goed beantwoorden van een vraag krijgt het team eenpunt. Een team heeft gewonnen wanneer ieder teamlid in een team een punt heeft. Bij het pictionary gedeelte tekent een kind iets op het bord en moet zijn of haar team raden wat het is, dit gaat op tijd( klok, zandloper).

 

Bij een klas van +/- 30 kinderen zijn 3 teams genoeg. Ieder team zit bij elkaar. Ze bespreken eerst hoe hen team gaat heten, de naam moet iets met vogels te maken hebben.

De kinderen mogen niet door elkaar heen praten. Bij het beantwoorden van de vragen moeten ze eerst met elkaar overleggen. Meteen het goede antwoord schreeuwen mag niet, ze zijn een team en moeten samen spelen. Wanneer een team toch gaat schreeuwen, of ruzie krijgt moeten ze dat binnen het team oplossen. Teams die zich niet aan de regels houden bij een vraag worden voor die vraag gediskwalificeerd.

De benodigdheden:

Quizvragen:

De quizvragen zijn onderverdeeld in stellingen en open vragen

De stellingen:

 

Open vragen:

Tekenopdrachten:

Afsluiting:

Per goed antwoord krijgt een team dus een punt. Deze worden genoteerd op het bord. Wanneer in een team genoeg punten voor alle teamleden stopt het spel. Het winnende team krijgt een applaus.Bij ongelijke grote van teams ga je tot een afgesproken aantal punten

Terug