Zwarte Pieten gymles                                Druk hier voor het Pieten Diploma!

Doelstellingen

Ik wil met deze les de kinderen nieuwe begrippen aanleren.

Ik wil ook al bekende begrippen verduidelijken.

Ik wil de conditie bijhouden/ verbeteren.

Ik wil de kinderen zich laten inleven in een rol.

Ik wil de kinderen motiveren door ze in een bepaalde context de oefeningen te laten doen.

Ik wil de kinderen op een veilige manier laten werken met gymtoestellen.


Inhoud:

Inleiding:

De kinderen mogen eerst even rennen.

Wanneer iedereen binnen is gaan ze tegen de muur zitten. Ik leg uit wat er allemaal gaat gebeuren. Ik leg iedere oefening uit en doe het voor.

Kern:

Er staan verschillende oefeningen in de zaal klaar. Ik kleine groepjes gaan ze overal langs. De oefeningen:

  1. Bank in het wandrek; glijen van het dak.
  2. kast met mat, op het dak klimmen en er zachtjes af springen.
  3. matten: pieten kunstjes doen, koprol, mooie sprongen.
  4. Hoepels, snel maar geluidloos lopen.
  5. Basket, bal: cadeautjes in de schoorsteen gooien.
  6. Paaltjes, bal; met cadeautjes zigzaggen tussen de palen door.

Afsluiting:

In de kring, de uitreiking van de pietendiploma's.

 

Organisatie

De kinderen mogen rennen tot iedereen binnen is. 5 min ongeveer, dan moeten ze tegen de muur zitten.

Ze luisteren naar de uitleg. Ik deel de groepjes in (aantal kinderen gedeeld door 6).

Ik laat ze om de paar 5 minuten door draaien. Na 30 min heb je dus alle groepjes bij alle opdrachten gehad.

Het evalueren en het uitreiken van de diploma's duurt zo een 10 minuten.

Begeleiding:

Ik wil dat ze stil zijn tijdens mijn uitleg en tijdens de team indeling. Tijdens de spelletjes mogen ze wel praten of aanmoedigen. Ik wil af en toe tijdens het wisselen iedereen even laten zitten en een paar kinderen iets voor laten doen, wanneer deze iets heel goed doen.

Ik vertel aan het begin dat er een diploma te behalen valt.

Terug